วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
วันที่ 23 ธ.ค. 2558  เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สมชาย กาวิเนตร พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.เมืองแพร่ บรรยาย โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมือง จ.แพร่ ของ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้เข้ารับ ฟังการบรรยายประมาณ 100 คน

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด
 งานสอบสวนร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 น.

งานสอบสวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day


เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 14.30 น.  เจ้าหน้าที่งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรม Bing Cleaning Day  บริเวณหน้า สภ.เมืองแพร่