วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
วันที่ 23 ธ.ค. 2558  เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สมชาย กาวิเนตร พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.เมืองแพร่ บรรยาย โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมือง จ.แพร่ ของ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้เข้ารับ ฟังการบรรยายประมาณ 100 คน