วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แจ้งผลคดี ปี 2555 สภ.เมืองแพร่

คดีที่
ข้อหา
ศาลพิพากษา
1/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ.ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 8/2555 คดีแดง 8/2555
2/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 9/2555 คดีแดง 9/2555
3/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 6/2555 คดีแดง 6/2555
5/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 7/2555 คดีแดง 7/2555
8/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 4 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 11/2555 คดีแดง 11/2555
26/2555ลักทรัพย์พิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา 3334 จำคุก 3 ปี ปรับ 6,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำรอไว้ 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ปอ.ม.29,30 คดีดำ 44/2555 คดีแดง 37/2555
35/2555ร่วมกันเล่นการพนันพิพากษา 13 ม.ค. 2555
จำเลยทั้งสี่มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ที่แก้ไขแล้ว ปรับคนละ 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ปอ.ม.29,30 ริบของกลางจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ
182/2555ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่ง
ปฏิบัติตามหน้าที่ฯ
และขับรถเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอื่น
พิพากษา 3 มี.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2555 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ.ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา, ฐานดูหมิ่น ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ จำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวม จำคุก 6 เดือน ปรับ 8,000 บาท รับโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน รอไว้มีกำหนด 1 ปี ให้ควบคุมประพฤติจำเลยไว้กำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้ จัดการตาม ปอ. 29,30 คดีดำ 336/2555 คดีแดง 361/2555
185/2555ขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอื่น
พิพากษา 5 มี.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2555 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ.ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 336/2555 คดีแดง 361/2555