วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวนฯ ประชุม พงส.และเจ้าหน้าที่งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่
              เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556  เวลา 11.00 น.  พ.ต.ท.ณฐกฤษ   ชัยนันท์   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวนฯ
          ประชุม พงส. และเจ้าหน้าที่งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  เพื่อชี้แจงการปฏิบัติและกำชับการปฏิบัติ
          ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556   ลง 1 ก.ค. 2556    ณ    ห้องประชุมพุทธโกศัย
          พิทักษ์ ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่