วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด
 งานสอบสวนร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 น.

งานสอบสวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day


เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 14.30 น.  เจ้าหน้าที่งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรม Bing Cleaning Day  บริเวณหน้า สภ.เมืองแพร่

นักศึกษา มน.พิษณุโลก และ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่


เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557  พ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จาก มน.พิษณุโลก และ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่