วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด
 งานสอบสวนร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 น.

งานสอบสวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day


เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 14.30 น.  เจ้าหน้าที่งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรม Bing Cleaning Day  บริเวณหน้า สภ.เมืองแพร่

นักศึกษา มน.พิษณุโลก และ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่


เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557  พ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จาก มน.พิษณุโลก และ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พ.ต.อ.ดิเรก สุขเกษม พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ประชุม พงส.ฯ เพื่อกำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556                       เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2557  พ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม   พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส.ฯ กำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พ.ต.อ.ดิเรก สุขเกษม พงส.ผทค.สภ.เมืองแพร่ ประชุม พงส.ฯพ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผทค.สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส. เพื่อชี้แจงและกำชับการปฏิบัติ ณ ห้องทำงาน ชั้น 1 สภ.เมืองแพร่