วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมอบรมต้นกล้าต่อต้านยาเสพติด


งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมอบรมต้นกล้าต่อต้านยาเสพติด สภ.เมืองแพร่

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวนฯ ประชุม พงส.และเจ้าหน้าที่งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่
              เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556  เวลา 11.00 น.  พ.ต.ท.ณฐกฤษ   ชัยนันท์   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวนฯ
          ประชุม พงส. และเจ้าหน้าที่งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  เพื่อชี้แจงการปฏิบัติและกำชับการปฏิบัติ
          ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556   ลง 1 ก.ค. 2556    ณ    ห้องประชุมพุทธโกศัย
          พิทักษ์ ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวนฯ ประชุม พงส.สภ.เมืองแพร่

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556  เวลา 11.00 น.  พ.ต.ท.ณฐกฤษ   ชัยนันท์   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน
       สภ.เมืองแพร่     ประชุม พงส.เพื่อชี้แจงการปฏิบัติและกำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง 960/2537
       ลง 10 ส.ค. 2537      ห้องทำงาน หน.งานสอบสวน ชั้น ๑  สภ.เมืองแพร่

     

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวน และ รอง ผกก.ป. ร่วมตรวจแฟ้มด้านที่ 2 ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

เมื่อวันที่  3 เม.ย. 2556  เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน    
สภ.เมืองแพร่   และ พ.ต.ท.ชลทฤษ  ชัชวาลย์   รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่    ร่วมตรวจแฟ้มด้านที่ 2  ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา  ณ ห้องทำงานหัวหน้างานสอบสวน ชั้น 1 สภ.เมืองแพร่

เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสอบสวน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


 พ.ต.ต.ปกิต  ผัดขัน  พงส.ผนก.สภ.เมืองแพร่  พร้อมข้าราชการตำรวจในสายงาน   สอบสวน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เม.ย. 2556  เวลา 07.00 น.  ณ  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9(สนามหลวง)

หัวหน้างานสอบสวนประชุมนายร้อย 53 ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย พงส.


พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ประชุมนายร้อย 53 ปี ที่ปฏิบัติหน้าที่ผุ้ช่วยพนักงานสอบสวนเวร   เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2556  เวลา 14.45 น.    ณ  ห้องประชุมพุทธโกศัยพิทักษ์ ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่

หัวหน้างานสอบสวนประชุมชี้แจง กรณีมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่      พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีมีอาชญากรรมเกิดในพื้นที่  พงส., เจ้าหน้าที่วิทยุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 26  มี.ค. 2556  เวลา 14.00 น.     ห้องประชุมพุทธโกศัยพิทักษ์  ชั้น 2  สภ.เมืองแพร่

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

งานสอบสวนร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมฆทุกวันพุธ

           เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556  เวลา 07.00 น.  พ.ต.ต.ปกิต   ผัดขัน   พงส.ผนก.ฯ
                        และเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสอบสวน  สภ.เมืองแพร่  ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมฆ
                        ทุกวันพุธ 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวนประชุม พงส.สภ.เมืองแพร่เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556  เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน
         สภ.เมืองแพร่     ประชุม พงส.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่ง 960/2537
         ลง 10 ส.ค. 2537      ห้องทำงาน หน.งานสอบสวน ชั้น ๑  สภ.เมืองแพร่


วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวน ประชุม พงส. และข้าราชการตำรวจในสายงานสอบสวน


เมื่อวันที่  13 ก.พ. 2556 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ดิเรก   สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.
                    สภ.เมืองแพร่    ประชุม พงส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานสอบสวน เพื่อชี้แจง
                    กำชับการปฏิบัติหน้าที่  ณ  ห้องประชุมพุทธโกศัยพิทักษ์ ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่