วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

งานสอบสวนร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมฆทุกวันพุธ

           เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556  เวลา 07.00 น.  พ.ต.ต.ปกิต   ผัดขัน   พงส.ผนก.ฯ
                        และเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสอบสวน  สภ.เมืองแพร่  ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมฆ
                        ทุกวันพุธ 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวนประชุม พงส.สภ.เมืองแพร่เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556  เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน
         สภ.เมืองแพร่     ประชุม พงส.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่ง 960/2537
         ลง 10 ส.ค. 2537      ห้องทำงาน หน.งานสอบสวน ชั้น ๑  สภ.เมืองแพร่