วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พ.ต.อ.ดิเรก สุขเกษม พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ประชุม พงส.ฯ เพื่อกำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556                       เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2557  พ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม   พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส.ฯ กำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556