วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พ.ต.อ.ดิเรก สุขเกษม พงส.ผทค.สภ.เมืองแพร่ ประชุม พงส.ฯพ.ต.อ.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผทค.สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส. เพื่อชี้แจงและกำชับการปฏิบัติ ณ ห้องทำงาน ชั้น 1 สภ.เมืองแพร่