วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวน ประชุม พงส.

             เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2556  เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน
             สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในงานกฎหมายและคดี  
             โดยเฉพาะการปฏิบัติตามคำสั่ง 960/2537  ลง 10 ส.ค. 2537 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น